News

2022-02-21

new coworker - lena bui

This is Lena Bui who has been working as a material developer at our laboratory in Sunne for some months now.

After internal and external training, she will take great responsibility in developing tailor-made and environmentally friendly polymeric materials.

Lena is a certified biomedical analyst, which is a background that provides a good basis for further education in laboratory operations and materials development.

We warmly welcome Lena to us at AnVa Polytech.
2022-01-13

ENERGY EFFICIENCY AT ANVA

AnVa Polytech conducts constant development work of its entire business, where energy use and work with sustainability issues are part of a larger whole. On the Swedish Energy Agency's website, you can read more about what we planned to achieve in 2017.

We measure efficiency as a result of the factory's total energy consumption divided by kg of rubber compound produced and since 2017, when the article was written, the factory has become 38% more energy efficient.

In 2021, we achieved an energy efficiency of 11%. Resource optimization is created year after year without major initiatives. Instead, results arise in the work of small continuous improvements throughout the organization. There is still a lot to do and we look forward to making new progress in energy efficiency in 2022.
2020-09-30

Climarub - high performance with less CO2 emissions

Climarub is our new rubber material developed to reduce the environmental impact. It can replace traditional EPDM rubber resulting in considerably lower CO2 emission.
 
Technically, Climarub performs just as well as traditional EPDM rubber. And we will of course ensure that your specific technical and functional requirements are met when defining your recipe.
 
We have an ambition to continuously strive to be a more sustainable company. Climarub is yet another step in this direction.
 
Together, we can reach your climate targets.
 

Climarub 0.7

Using Climarub 0.7 you will decrease the CO2 emissions by 0,7 kg per produced kg of rubber product. This decrease is achieved by using an ingredient which is made from recycled worn out tires instead of new fossil material.
 

Climarrub 1.3

Climarub 1.3 reduces the environmental impact yet another step. Exchanging a traditional EPDM rubber for Climarub 1.3 will reduce the CO2 emissions by 1,3 kg per produced kg of rubber product.
 
In Climarub 1.3 we have added biological raw material to the mix in addition to the recycled worn-out tires.
2019-05-07

Filmklipp Länsstyrelsen Värmland


AnVa Polytech i Sunne medverkar i en informationsfilm från länsstyrelsen i Värmland: ”Miljööverenskommelse i Värmland”.

Nedan finns länk till den del av filmen där AnVa medverkar. Vi berättar om vårt nya miljögummi med återvunnen kimrök, samt även om vårt Lean-arbete och vårt projekt med layoutförändring, där vi komprimerat produktionsytan rejält.

Berättare på filmen är Claes Källkvist
2019-04-30

SES återvunna kimrök sänker utsläppen med 79-84%


Den återvunna kimrök som AnVa Polytech använder visar sig ha en ännu bättre miljöpåverkan än tidigare mätningar visat.

I en ny livscykelanalys, LCA, från IVL Svenska Miljöinstitutet, visar det sig att den återvunna kimröken leder till 79-84 procent lägre CO2-utsläpp jämfört med de 60% man trott tidigare.
(jämfört med produktion av jungrulig kimrök)

AnVa Polytech använder framgångsrikt återvunnen kimrök från Scandinavian Enviro Systems till bland annat Volvo Cars pluggsortiment.

Läs hela  artikeln här
2018-01-11

energieffektivisering på anva


AnVa Polytech bedriver ett ständigt utvecklingsarbete av hela sin verksamhet, där energianvändning och arbete med hållbarhetsfrågor är delar av en större helhet. På energimyndighetens hemsida kan man läsa mer om vad vi har åstadkommit hitills.

Länk till artikeln på energimyndigheten